Serwis Nauka jazdy

Nauka jazdy -
ośrodki w Polsce

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Ośrodek szkolenia kierowców Polskiego Związku Motorowego

Francuska 5, Katowice
tel. 32 253 97 67


Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Polityka Prywatności