Serwis Nauka jazdy

Nauka jazdy -
ośrodki w Polsce

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Ośrodek szkolenia zawodowego kierowców Ligi Obrony Kraju

Królowej Jadwigi 20/2, Toruń
tel. 56 622 74 56


Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
Polityka Prywatności