Serwis Nauka jazdy
Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Euro

Liszkowo
tel. 52 352 55 15


Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak AT-5 „ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Polityka Prywatności